Bir araştırmada deneklerin deneyde olduklarını bildikleri için davranışlarının doğal durumlarından farklılaşması.

İngilizcesi:
experiment effect