Bir deneyde, deneycinin beklentilerini deneklere hissettirmesi yoluyla deneklerin tutum ve davranışlarının etkilenmesi sonucunda bazı sapma veya hataların ortaya çıkmasına yol açan tutum ve davranışlar.

İngilizcesi:
experimenter bias