Ampirisizm. Empirisizm. 1. Bilginin yegane kaynağının deney olduğunu, doğuştan gelen, zaman ve mekandan bağımsız a priori bilginin olmadığını, bütün gerçek ve güvenilir bilgilerin, son tahlilde, gözlem ve deneye indirgenebilir nitelikte olduğunu savunan yaklaşım. 2. Güvenilir bilgiye ulaşmada deneme-yanılma metodu ile bilgilenmeyi temel alan epistemolojik yaklaşım.

İngilizcesi:
empiricism