Mantıksal çıkarımlara değil, olgulara, gözlemlere veya duyumlara dayanan. bkz. rasyonel.

İngilizcesi:
empirical