bkz. dış ticaret dengesi.

İngilizcesi:
balanced trade