deregülasyon

« Sözlük Dizinine Dön

Serbestleştirme. Kuralsızlaştırma. Serbest piyasa ekonomisine geçiş çerçevesinde, iktisadi faaliyetleri kamunun koyduğu kuralların sınırlayıcı etkisinden kurtarmak amacıyla, yasal düzenlemelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması bzk. regülasyon.

İngilizcesi:
deregulation
« Sözlük Dizinine Dön