Devlete toplumdan bağımsız bir kimlik ve kişilik izafe ederek, onu insanüstü ve kutsal bir kurum olarak algılayan; devletin çıkarlarını her şeyin üstünde görerek ekonomik, sosyal ve kültürel tüm süreçlerin denetiminin devlete ait olduğunu; bu denetim hakkını kullanırken devletin, bireylerin yaşamlarına her düzeyde müdahale edebileceğini kabul eden anlayış. Devletin kutsallaştırılması ve uğruna her şeyin kurban edilebileceği bir amaç haline getirilmesi. bkz. fetişizm, meta fetişizmi.

İngilizcesi:
state fetishism