Komünistler dahil, iktidarı zorla ele geçirip sanayiyi millileştirme ve özel mülkiyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan, radikal sosyalist görüş.

İngilizcesi:
revolutionary socialism