Enflasyonun önlenmesi ya da enflasyonist beklentilerin kırılması ve ekonomik istikrarın korunması amacıyla merkez bankası tarafından reeskont oranlarının yükseltilmesi, kredileri daraltıcı yönde müdahale edilmesi ve açık piyasa işlemlerine başvurulması politikası.

İngilizcesi:
disinflation