Doğal, siyasal, ekonomik veya kültürel nedenlerle bir halkın dünyanın değişik coğrafyalarına yayılması.

İngilizcesi:
diaspora