İçinde yaşadığı toplumda yaygınlık kazanan dijital teknolojileri uygun biçimde veya yeterli düzeyde kullanabilme becerisine sahip olma düzeyi. bkz. dijital diktatörlük, dijital göçmen, dijital yerli.

İngilizcesi:
digital citizenship