Hayatını çocukluğundan itibaren dijital teknolojilerle birlikte oluşturan birey. bkz. digital yerli.

İngilizcesi:
digital native