Aynı alanda faaliyette bulunan firmaların daha düşük maliyetle üretip daha fazla kazanç elde etme amacıyla tek bir çatı altında toplanmaları. bkz. yatay entegrasyon.

İngilizcesi:
vertical integration