Farklı dillerin, farklı düşünme biçimlerine yol açtığını savunan yaklaşım. bkz. Sapir-Whorf hipotezi.

İngilizcesi:
linguistic relativity