Bir dine ait emir, yasak ve tavsiyelere ilişkin, her türlü açıklayıcı metnin veya törenlerde kullanılan ilahi veya grup deyişlerinin oluşturduğu dil.

İngilizcesi:
religious language