Belirli bir dini savunma kaygısı taşımaksızın, dinlerin niteliği, amaçları, tanrı veya tanrıların varlığı, sıfatları, insanlarla olan ilişkileri ile ilgili ileri sürülen görüşleri, bu konulardaki delil ve karşıt delilleri, dini bilgi ve yaşayışın niteliğini inceleyen felsefe dalı.

İngilizcesi:
philosophy of religion