dini iktisat

« Sözlük Dizinine Dön

Belirli bir dinin ilkelerine dayanarak, ekonomi biliminin analitik araçlarını kullanmak suretiyle, iktisadi hayatın kavramsallaştırılmasına yönelik düşünsel faaliyetler. İktisadi hayatın bir dinin ilkeleri çerçevesinde ele alınması ve incelemesini amaçlayan çalışmalar. bkz. din ekonomisi.

İngilizcesi:
religious economics
« Sözlük Dizinine Dön