dini milliyetçilik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir millet veya etnik grubun kaderi ile bir dini inanç arasında yakın bağlantı oluşturulmasıyla iki kimliğin özdeşleşmesi. 2. Dini değerlerle milli değerlerin kaynaştırılması, dini tercihlerin milletin üstünlüğünün kanıtı olarak görülmesi; milli hedefler ve çıkarların gözetilmesi için dinin araçsallaştırılması. bkz. milliyetçilik.

İngilizcesi:
religious nationalism
« Sözlük Dizinine Dön