1. Bir millet veya etnik grubun kaderi ile bir dini inanç arasında yakın bağlantı oluşturulmasıyla iki kimliğin özdeşleşmesi. 2. Dini değerlerle milli değerlerin kaynaştırılması, dini tercihlerin milletin üstünlüğünün kanıtı olarak görülmesi; milli hedefler ve çıkarların gözetilmesi için dinin araçsallaştırılması. bkz. milliyetçilik.

İngilizcesi:
religious nationalism