Küreselleşme karşıtlığı ile temayüz eden ve sadece kendi görüşlerinin mutlak hakikati ifade ettiğini ileri süren dini yaklaşım.

İngilizcesi:
religious nativism