Bir dini inancı paylaşan kişi ya da topluluğun, sırf bu dini inancı paylaştığı için toplumun diğer kesimlerinden ayrı bir uygulamaya tabi tutulması. Bir dini inancı paylaşmak ve gereklerini yerine getirmek, o dinin mensuplarına imtiyazlar sağlayıcı nitelikteyse buna olumlu dinsel ayrımcılık, mahrumiyetler getiriyorsa buna da olumsuz dinsel ayrımcılık denir.

İngilizcesi:
religious discrimination