İnsan zihninin bir ürünü olmadığı, zihinden bağımsız varlığının olduğu düşünülen nesneler, varlıklar ve ilişkiler bütünü.

İngilizcesi:
external world