Ruhsal durumların, sesli, yazılı veya görsel sembollerle ifade edilmesi.

İngilizcesi:
expression