S. Freud’a göre çocuğun ağızcıl dönemden sonra ilgisinin dışkı organlarında yoğunlaştığı gelişme evresi. bkz. oral dönem, ağızcıl dönem, falik dönem.

İngilizcesi:
anal stage