dışlama etkisi

« Sözlük Dizinine Dön

Toplam tasarruflar veri iken, artan kamu harcamalarının finansmanını sağlamak için devletin borçlanıcı olarak finans piyasasına girmesiyle faizlerin yükselmesi, bunun sonucunda da hem özel sektöre yatırım için kullanabileceği kaynak kalmaması ve hem de yükselen faizlerin yatırım maliyetlerini yükseltmesi nedeniyle, özel yatırım harcamalarının düşmesine yol açması sonucu milli gelirde meydana gelen azalma.

İngilizcesi:
crowding out effect
« Sözlük Dizinine Dön