Bir sistemin içinde yer alan unsurlardan bir veya birkaçının sistemin unsuru olmaktan çıkarılması.

İngilizcesi:
exclusion