Niteliği gereği bir mal veya hizmetin toplumun bir kesiminin yararına sunulup başka bir kesiminin dışlanmasının mümkün olmaması durumu; bedelini ödemeyenin dışta tutulmasının imkansız olması. Örn. Milli savunma, asayiş, sokak aydınlatması. bkz. kamusal mal.

İngilizcesi:
non-excludibility