1. Faktörlerin artırıcı etkilerinin oransal olarak azaltıcı etkilerinden daha az olması. Örn. Tüketicinin çevresine daha önceki yaşam standardını sürdüremediği izlenimi vermemek için gelirinin azaldığı oranda tüketim harcamalarını azaltmaması; talep oranındaki artışının belirli oranda fiyat artışına yol açmasına karşın, aynı oranda talebin azalması durumunda -üreticilerin fiyatı düşürmek yerine üretimi kısmaları nedeniyle- fiyatlardaki düşüşün artışa oranla daha az gerçekleşmesi. 2. Kişilerin öğrendiği yeni bilgilerle çelişen daha önceki bilgilerini terk etmek yerine, onları sürekli koruma ve geliştirme eğiliminde olmaları.

İngilizcesi:
ratchet effect