dişli etkisi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Faktörlerin artırıcı etkilerinin oransal olarak azaltıcı etkilerinden daha az olması. Örn. Tüketicinin çevresine daha önceki yaşam standardını sürdüremediği izlenimi vermemek için gelirinin azaldığı oranda tüketim harcamalarını azaltmaması; talep oranındaki artışının belirli oranda fiyat artışına yol açmasına karşın, aynı oranda talebin azalması durumunda -üreticilerin fiyatı düşürmek yerine üretimi kısmaları nedeniyle- fiyatlardaki düşüşün artışa oranla daha az gerçekleşmesi. 2. Kişilerin öğrendiği yeni bilgilerle çelişen daha önceki bilgilerini terk etmek yerine, onları sürekli koruma ve geliştirme eğiliminde olmaları.

İngilizcesi:
ratchet effect
« Sözlük Dizinine Dön