dışsal ekonomiler

« Sözlük Dizinine Dön

Sanayinin ya da bir grup üretim biriminin ölçeğinin büyümesi veya altyapı hizmetlerinin gelişmesinin firmalar üzerinde ortaya çıkardığı kazanç ve kayıplar. Bir firmanın kendi dışındaki ekonomik faaliyetlerden yararlanması yahut zarar görmesi. Sanayide veya altyapı hizmetlerinde gerçekleşen büyüme ve gelişmenin ortalama maliyetleri düşürmesi gibi sağladığı yararlara dışsal yararlar; bunlarda meydana gelen olumsuz gelişmelerin yol açtığı kayıplara da dışsal kayıplar denir. Bir bölgeye devletin altyapı hizmetleri götürmesi veya bir yere kurulan bir fabrikanın çevresindeki arazilerin değer kazanması dışsal yararlara, firmanın kullandığı ara malların kalitesinin düşmesi yahut altyapı hizmetlerinde meydana gelen bir aksamanın firmaların maliyetini yükseltmesi de dışsal kayıplara örnek verilebilir.

İngilizcesi:
external economies
« Sözlük Dizinine Dön