1. Ütopyanın tam tersi biçimde, olabilecek tüm olumsuzlukların abartılı biçimde yer aldığı olay veya durumlar. 2. İdeal olumlu dünya ütopyasının tersine, teknolojik, kültürel, siyasal veya ekonomik sebeplerle oluşan olumsuz toplum tasavvurları. bkz ütopya.

İngilizcesi:
dystopia