diyalektik idealizm

« Sözlük Dizinine Dön

Dünya tarihinin, özellikle de felsefe tarihinin; bir ide’nin, hem kendisini ve hem de kendi zıddını kapsayan daha yetkin bir ide’ye dönüştürme eğilimi ya da arzusunun sonucu olduğunu ileri süren felsefi görüş. Orjinal olarak ünlü Alman düşünür F. Hegel’e ait olup K. Marks’ı derinden etkilemiş olan, kendisinin geliştirdiği diyalektik materyalizmin itici gücü olan ”tüm ilerlemenin çatışma yoluyla gerçekleştiği” görüşü.

İngilizcesi:
dialectical idealism
« Sözlük Dizinine Dön