bkz. diyalektik yöntem.

İngilizcesi:
dialectical methodology