Seri. Bir kurala göre bir araya getirilen nesne, rakam veya değerler bütünü.

İngilizcesi:
series