Maddi dünyanın kurallarına bağlı olmayan, evrendeki olağan güç ve özelliklerin üstünde ve ötesinde güç ve özelliklere sahip olan.

İngilizcesi:
supernatural