doğa-üstücülük

« Sözlük Dizinine Dön

Doğaüstü güçlerin insan yaşamını olumlu veya olumsuz yönde etkilediğine dair inançlar.

İngilizcesi:
supernaturalism
« Sözlük Dizinine Dön