İşgücüne yeni katılma nedeniyle ilk kez arama veya değiştirme arzusu ile işinden ayrılma, yahut ekonomide sektörlerin genişleme veya daralması nedeniyle oluşan işgücü hareketliliği gibi nedenlerle meydana gelen işsizlik.

İngilizcesi:
natural unemployment