doğal özgürlükler sistemi

« Sözlük Dizinine Dön

Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği adlı eserinde geliştirdiği, üç temel unsurunu özgürlük, kişisel çıkar ve rekabetin oluşturduğu sistem. Buna göre devletin sağladığı adalet ve güvenlik altında bireylerin özgürce kişisel menfaatlerinin peşinden gittiği, işbölümü ve uzmanlaşmanın ortaya çıkardığı ihtiyaç fazlası üretimin serbestçe mübadele edildiği bir sistem maksimum refahı ortaya çıkaracak, milletleri zenginleştirecektir.

İngilizcesi:
system of natural liberties
« Sözlük Dizinine Dön