Tabii. Fıtri. Naturel. 1. Kendiliğinden olan. Herhangi bir dış zorlama olmadan, içten gelen, kendi kendine gerçekleşen. 2. Bir şeyin yaratılış düzeniyle çatışmama, tabiatına aykırı olmama durumu. 3. Doğa kanunlarına uygun; doğada var olduğu kabul edilen düzen ile uyum içinde olan. bkz. kendiliğindenlik.

İngilizcesi:
natural