doğrudan demokrasi

« Sözlük Dizinine Dön

Dolaysız demokrasi. Vatandaşların belirli zaman aralıklarında kanunlar yapmak, anlaşmazlıkları çözmek, genel politikalar belirlemek ya da askeri veya sivil makamlar için yetkilileri atamak üzere bir araya geldiği, modern zamanlarda uygulamasına pek rastlanmayan yönetim biçimi. bkz. temsili demokrasi, demokrasi.

İngilizcesi:
direct democracy
« Sözlük Dizinine Dön