Bir bilgi sağlayıcının adı, adresi veya resmi kimlik numarası yahut görüntüsü ile kim olduğunun üçüncü kişilerce bilinebilir hale gelmesi.

İngilizcesi:
direct identification