doğum

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir canlının annesinin vücudundan ayrılarak bağımsız bir biyolojik varlık haline gelmesi. Belirli bir dönemde doğan çocukların yüzde veya binde cinsinden oranına doğum oranı; doğum oranının denetim altına alınması ve çocuk sayısının sınırlanmasına da doğum kontrolü denir. 2. Doğuş. Meydana gelme, ortaya çıkma. Örn. İslâmiyet’in doğuşu, Rönesans’ın doğuşu.

İngilizcesi:
birth
« Sözlük Dizinine Dön