Vergi mükelleflerinin vergileri toplamakla görevli vergi otoritesine doğrudan değil, alış-veriş yaparken malların fiyatlarına ilave edilmek suretiyle dolaylı yoldan ödedikleri vergiler.

İngilizcesi:
indirect taxes