1. Üretken sermayenin, bir üretim dönemi içinde tamamen sarf edilen ve üretilen mallar satıldığı zaman para olarak geriye dönen kısmı. 2. Günlük giderleri karşılamak üzere kasada bulundurulan nakit veya nakde çevrilebilir değerler. 3. İşletmede geçici bir süre için kalan, üretim faaliyeti sonucunda şekil değiştiren, veya işletmenin faaliyeti dolayısıyla satılarak elden çıkarılan değerler.

İngilizcesi:
circulating capital