Dünya Ticaret Örgütü

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. DTÖ

İngilizcesi:
World Trade Organization/WTO
« Sözlük Dizinine Dön