Farklı siyasal sistem ve kültürel iklimleri olan ülkelerdeki insanlarla, dil becerisi, yeme içme, giyinme alışkanlıkları bakımından, yakın ve sürdürülebilir ilişki kurabilme; uzun soluklu birlikte yaşayabilme niteliklerine sahip olma.

İngilizcesi:
world citizenship