Piyasada sadece iki satıcının bulunduğu; mal ve hizmet arzının sadece iki firma tarafından belirlendiği piyasa. Daha çok tekel, kısmen de rekabetin bulunduğu düopol piyasasında, firma bağımlılığı had safhada olup, mal ve hizmet satıcılarından her birinin, alacağı bir karara öteki satıcının göstereceği tepkiyi dikkate alarak davranışlarını düzenlemesi söz konusudur. bkz. tekel, tam rekabet piyasası, düopson, monopson.

İngilizcesi:
duopoly