durgunluk

« Sözlük Dizinine Dön

1. Ekonomik faaliyet düzeyinde ciddi bir yavaşlama, yatırımlarda duraklama ve hatta gerilemenin söz konusu olduğu durum. 2. Bir ekonomide sermayenin marjinal etkinliğinin, bütün sektörlerde cari faiz haddinin düşebileceği en düşük sınırın bile altında kalması dolayısıyla, yeni yatırım yapmanın tüm cazibesini yitirdiği ortam.

İngilizcesi:
stagnation
« Sözlük Dizinine Dön