1. Açlık, analık, cinsellik gibi, kişiyi var olan organik gerilimi hafifletecek ya da ortadan kaldıracak etkinliklerde bulunmaya iten güç. bkz. güdü. 2. Organizmayı bir davranışa veya faal çabaya iten güç.

İngilizcesi:
drive