durumsal kimlik

« Sözlük Dizinine Dön

Birbirini dışlamayan ama bazı durumlarda önemli, elverişli, kullanışlı olmaları nedeniyle anlamlı olan, duruma bağlı olarak bireylerin bu kimliklerin bazılarından vazgeçip bazılarını tercih etmeleriyle ortaya çıkan kimlik. Örn. Annesi ve babası farklı etnik kökenden gelen kişinin duruma göre annesinin, duruma göre de babasının kimliğini öne çıkarması. bkz. sabit kimlik.

İngilizcesi:
situational identity
« Sözlük Dizinine Dön