His. Mutluluk, sıkıntı, tiksinti, üzüntü, sevinç gibi kısa süreli ruhsal durum.

İngilizcesi:
emotion