düyun-u umumiye teşkilatı

« Sözlük Dizinine Dön

19. yüzyıl ortalarından itibaren koşulların zorlamasıyla dış borçlanmanın başladığı Osmanlı Devletinde, mali-iktisadi dengenin son derece bozulmuş olmasının sonucu olarak, aynı yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde altından kalkılamaz boyutlar kazanmış olan Osmanlı borçlarının geri ödenebilmesi için devlet gelirlerinin bir bölümüne el koyma yetkisiyle donatılmış, yabancılar tarafından yönetilen teşkilat.

İngilizcesi:
Ottoman debt-collecting agency
« Sözlük Dizinine Dön